Lidmaatschap

Iedereen die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt kan zich als lid aanmelden bij de vereniging. Bij het aangaan van het lidmaatschap wordt men ingedeeld in één van de bestaande speelgroepen. Dit vindt plaats in onderling overleg op basis van eigen voorkeur en is mede afhankelijk van de bestaande bezetting van de speelgroepen. Indien er voor een speelgroep meer belangstelling is dan er plaatsen zijn, kan men zich op een wachtlijst laten plaatsen. Het speelseizoen loopt van begin schooljaar tot de zomervakantie (basisonderwijs).

 

Contributie

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Deze contributie dient jaarlijks in één keer voorafgaande aan het nieuwe  speelseizoen in zijn geheel te worden voldaan. Nieuwe leden betalen bij inschrijving éénmalig inschrijfgeld, zijnde 10% van de vastgestelde jaarcontributie.  De contributie bedraagt dit seizoen (2024-2025) € 185,-.

 

Opzegging lidmaatschap

Beëindiging van het lidmaatschap moet altijd schriftelijk gebeuren bij het secretariaat van de vereniging. Bij tussentijdse opzegging vindt géén restitutie van het inschrijfgeld en contributie plaats. Opzegging dient minimaal één maand voorafgaande aan het nieuwe seizoen plaats te vinden.

 

Inschrijven?

Download hieronder het inschrijfformulier in Word of Pdf. Het inschrijfformulier per email versturen naar het secretariaat of afgeven aan de contactpersoon van de speeldag.

Lees zeker ook onze privacyverklaring op onze website, door inschrijving gaat u akkoord met deze privacyverklaring!!

 

20240707 inschrijfformulier_website
Word – 109,3 KB 4 downloads
20240707 inschrijfformulier_website
PDF – 208,4 KB 5 downloads